Hướng dẫn đăng ký, cấp biển số và kiểm tra an toàn kỹ thuật các loại xe, máy

Quang

Shinichi
Administrator
Tham gia
9 Tháng bảy 2010
Bài viết
1,472
Điểm tương tác
57
Thông tư 522/1999/TT-BGTVT hướng dẫn đăng ký, cấp biển số và kiểm tra an toàn kỹ thuật các loại xe, máy chuyên dùng thi công đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
********
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 522/1999/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 1999THÔNG TƯ


CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 522/1999/TT-BGTVT NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ VÀ KIỂM TRA AN TOÀN KỸ THUẬT CÁC LOẠI XE, MÁY CHUYÊN DÙNG THI CÔNG ĐƯỜNG BỘ


Thực hiện Điều 11, Điều 17 của Điều lệ ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 29 tháng 5 năm 1995 của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị, được sự nhất trí của Bộ Công an tại văn bản số 1123 CV/BCA (V11) ngày 01/09/1999, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc đăng ký, cấp biển số và kiểm tra an toàn kỹ thuật các loại xe, máy chuyên dùng thi côngđường bộ như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các loại xe, máy chuyên dùng khi thi công đường bộ hoặc được các cơ quan quản lý đường bộ cấp giấy phép để di chuyển trên đường bộ (sau đây gọi tắt là xe, máy thi công).

Thông tư này không áp dụng đối với xe, máy thi công dùng vào mục đích quân sự của Bộ Quốc phòng và mục đích bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Bộ Công an.

1.2. Các loại xe, máy thi công quy định trong Thông tư này bao gồm các loại chủ yếu sau đây:

1.2.1. Các loại xe, máy tự chạy, trang bị bánh lốp:

- Máy ủi

- Máy san

- Máy cạp (san cạp vạn năng, cạp chuyển)

- Máy súc (một gẩu, nhiều gầu, gầu thuận, gầu nghịch, xúc lật, gầu ngoạm, liên hiệp xúc ủi ...)

- Máy đào

- Máy đầm

- Máy lu

- Máy rải thảm bê tông nhựa đường

- Máy bóc lớp bê tông nhựa đường cũ.

- Máy khoan ép

- Máy rải đá, cát, sỏi mặt đường

- Máy khoan đất

- Máy cày xới

- Xe nâng hàng.

1.2.2. Các loại xe, máy tự chạy, trang bị bánh xích (xích trơn, xích vấu) hoặc trang bị hỗn hợp bánh lốp, bánh xích.

- Toàn bộ các loại xe, máy tự chạy nói tại Điểm 1.2.1 nhưng được trang bị bánh xích hoặc hỗn hợp bánh lốp và bánh xích.

- Các loại cần cẩu.

- Máy búa đóng cọc.

1.2.3. Các loại xe, máy tự chạy trang bị bánh sắt

- Máy lu.

- Máy lu kết hợp bánh sắt và bánh lốp.

- Máy đầm.

1.3. Cơ quan đăng ký và cấp biển số

1.3.1. Cục đường bộ Việt Nam thống nhất quản lý việc đăng ký, cấp biển số xe, máy thi công, phát hành và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký, biển số đăng ký xe, máy thi công trong phạm vi cả nước. Tổ chức việc đăng ký, cấp biển số cho xe, máy thi công thuộc sở hữu của các cơ sở trực thuộc Bộ Giao thông vận tải.

1.3.2. Sở Giao thông vận tải, Giao thông công chính đăng ký, cấp biển số cho các loại xe, máy thi công của các Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có trụ sở chính hoặc hộ khẩu thường trú (đối với cá nhân) tại địa phương mình trừ những đối tượng nói tại Điểm 1.3.1 trên đây.

1.4. Cơ quan kiểm tra an toàn kỹ thuật

Cục đăng kiểm Việt Nam thực hiện việc kiểm tra an toàn kỹ thuật xe, máy thi công trong phạm vi cả nước.

1.5. Cấp phép di chuyển tạm thời

Đối với những xe, máy thi công mới nhập khẩu, mới sản xuất, lắp ráp ở trong nước khi có nhu cầu di chuyển tự hành từ nơi nhập khẩu, sản xuất, lẵp ráp đến nơi bán hàng, nơi bảo quản hoặc từ nơi nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp, từ nơi bán hàng, từ nơi bảo quản đến nơi thường trú của chủ sở hữu xe, máy thi công thì phải đến cơ quan Cảnh sát giao thông để xin cấp phép di chuyển tạm thời.

2. Quy định đăng ký, cấp biển số xe, máy thi công

2.1. Hồ sơ xin đăng ký, cấp biển số lần đầu bao gồm:

2.1.1. Tờ khai xin đăng ký, cấp biển số xe, máy thi công và xin cấp lại biển số, Giấy chứng nhận đăng ký biển số theo mẫu tại Phụ lục 1.

2.1.2. Hồ só chứng minh nguồn gốc hợp pháp của xe, máy thi công

a) Đối với xe, máy thi công được nhập khẩu từ sau ngày 31 tháng 12 năm 1999 cần có:

- Chứng từ nhập khẩu (theo quy định của Tổng cục Hải quan).

- Hoá đơn (theo quy định của Bộ Tài chính).

- Chứng từ lệ phí trước bạ.

b) Đối với xe, máy thi công được sản xuất, lắp ráp trong nước từ sau ngày 31 tháng 12 năm 1999 cần có:

- Hoá đơn (theo quy định của Bộ Tài chính).

- Chứng từ lệ phí trước bạ.

c) Đối với xe, máy thi công đã được đưa vào sử dụng từ ngày 31 tháng 12 năm 1999 trở về trước cần có:

- Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp đối với xe, máy thi công như quy định tại các khoản a, b trên đây.

- Trong trường hợp hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của xe, máy thi công bị thất lạc thì chủ sở hữu phải có tờ khai và bản cam đoan xe, máy thi công là tài sản hợp pháp, nếu phát hiện có sự sai khác chủ sở hữu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Chứng từ lệ phí trước bạ.

2.1.3. Hồ sơ kỹ thuật của xe, máy thi công

a) Đối với xe máy thi công được nhập khẩu cần có:

- Bản giới thiệu đặc tính kỹ thuật và bản vẽ hình dáng với kích thước chính.

- Riêng đối với các xe, máy thi công được nhập khẩu đã qua sử dụng phải có Giấy chứng nhận chất lượng và an toàn kỹ thuật của cơ quan đăng kiểm Việt Nam.

b) Đối với xe, máy thi công được sản xuất, lắp ráp trong nước cần có:

- Bản giới thiệu đặc tính kỹ thuật và bản vẽ hình dáng với kích thước chính.

- Giấy chứng nhận chất lượng và an toàn kỹ thuật do cục đăng kiểm Việt Nam cấp.

c) Đối với xe, máy thi công đã được đưa vào sử dụng từ ngày 31-12-1999 trở về trước nếu bị thất lạc hồ sơ kỹ thuật phải có:

Giấy chứng nhận chất lượng và an toàn kỹ thuật do cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp.

2.2. Hồ sơ xin đăng ký, cấp biển số chuyển quyền sở hữu

Đối với xe, máy thi công đã đăng ký, cấp biển số, khi cần chuyển quyền sở hữu phải có:

- Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy thi công và xin cấp lại biển số, Giấy chứng nhận đăng ký theo mẫu Phụ lục 1.

- Hoá đơn (theo qui định của Bộ Tài chính).

- Phiếu sang tên, di chuyển theo mẫu tại Phụ lục 2, kèm theo hồ sơ gốc khi đăng ký, cấp biển số lần đầu.

- Chứng từ lệ phí trước bạ chuyển quyền sở hữu.

2.3. Các giấy tờ đối với chủ sở hữu xe, máy thi công được uỷ quyền đến đăng ký, cấp biển số.

Khi làm thủ tục đăng ký, cấp biển số lần đầu hoặc đăng ký, cấp biển số chuyển quyền sở hữu, ngoài các hồ sơ nói tại Mục 2.1, 2.2 trên đây còn phải xuất trình các giấy tờ sau:

- Đối với xe, máy thi công của cá nhân người Việt Nam phải có giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu.

- Đối với xe, máy thi công của các Tổ chức, doanh nghiệp trong nước hoặc nước ngoài phải có Giấy giới thiệu hay công văn ghi rõ họ tên người được uỷ quyền đến đăng ký, cấp biển số.

2.4. Kiểm tra nhận dạng để đăng ký, cấp biển số

Xe máy thi công khi đăng ký, cấp biển số phải được cơ quan đăng ký, cấp biển số kiểm tra nhận dạng ở nơi đăng ký, cấp biển số hoặc ở nơi đậu, đỗ xe, máy thi công để xác định: Số động cơ, số khung (nếu có) hoặc số loạt sản xuất.

Trường hợp không có số động cơ hoặc không có số khung và số loạt sản xuất thì cơ quan đăng ký phải đóng số động cơ và số khung để theo dõi quản lý theo mẫu tại Phụ lục 3. Cục Đường bộ Việt Nam thống nhất quản lý và hướng dẫn việc đóng số động cơ, số khung xe, máy thi công.

2.5. Biển số đăng ký

- Biển số xe, máy thi công được làm theo mẫu tại Phụ lục 4. Mã số biển số xe, máy thi công của các tỉnh, thành phố theo mẫu tại Phụ lục 5.

- Mỗi xe, máy thi công phải lắp 02 biển số đăng ký, 01 biển ở phía trước, 01 biển ở phía sau.

- Cơ quan đăng ký, cấp biển số căn cứ vào kết cấu cụ thể của xe, máy thi công để xác định vị trí gắn các biển số đảm bảo quan sát thuận tiện, rõ ràng.

2.6. Giấy chứng nhận đăng ký xe, máy thi công

Giấy chứng nhận đăng ký xe, máy thi công được làm theo mẫu tại Phụ lục 6.

2.7. Quy định về việc cấp lại biển số và Giấy chứng nhận đăng ký xe, máy thi công

Trường hợp xe, máy thi công bị mất, hỏng biển số, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký xe, máy thi công bị rách nát, hư hỏng hay bị mất thì chủ sở hữu phải khai báo ngay với cơ quan đăng ký và phải làm tờ khai xin cấp lại biển số hoặc Giấy chứng nhận đăng ký theo mẫu tại Phụ lục 1 để được xem xét cấp lại.

3. Quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật xe, máy thi công

Các loại xe, máy thi công phải chịu sự kiểm tra an toàn kỹ thuật theo: "Tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các loại xe, máy chuyên dùng thi công đường bộ" do Bộ Giao thông vận tải quy định với các nội dung sau:

3.1. Kiểm tra chứng nhận an toàn kỹ thuật để đăng ký, cấp biển số

Trước khi đăng ký, cấp biển số các xe, máy thi công sau đây phải chịu sự kiểm tra an toàn kỹ thuật:

- Các xe, máy thi công được nhập khẩu khi đã qua sử dụng.

- Các xe, máy thi công đã đưa vào sử dụng từ ngày 31/12/1999 trở về trước khi bị thất lạc hồ sơ kỹ thuật.

3.2. Kiểm ra an toàn kỹ thuật định kỳ

Các xe, máy thi công đã đăng ký, cấp biển số phải chịu sự kiểm tra an toàn kỹ thuật định kỳ 12 tháng 1 lần.

- Riêng đối với xe, máy thi công nhập khẩu mới, chưa qua sử dụng hoặc sản xuất, lắp ráp mới ở trong nước có chu kỳ kiểm tra an toàn kỹ thuật đầu tiên kể từ ngày cấp biển số là 24 tháng.

3.3. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật.

Xe, máy thi công đạt các chỉ tiêu quy định trong "Tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các loại xe, máy chuyên dùng thi công đường bộ" do Bộ Giao thông vận tải ban hành sẽ được cấp Giấy "Chứng nhận an toàn kỹ thuật" làm căn cứ để được đăng ký, cấp biển số và thi công đường bộ hoặc tham gia giao thông trên đường bộ.

4. Phí kiểm tra an toàn kỹ thuật và lệ phí đăng ký, cấp biển số

Phí kiểm tra an toàn kỹ thuật và lệ phí đăng ký, cấp biển số xe máy thi công được thực hiện theo quy định hiện hành.

5. Tổ chức thực hiện

5.1. Cục đường bộ Việt Nam, Cục đăng kiểm Việt Nam căn cứ vào chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra thực hiện Thông tư này.

5.2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2000.

Lã Ngọc Khuê

(Đã ký)

PHỤ LỤC 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - Hạnh phúc

Biển số cũ: ..............................

TỜ KHAI

XIN ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ XE MÁY THI CÔNG VÀ
XIN CẤP LẠI BIỂN SỐ, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ

Tên chủ sở hữu:............................................ ...........................................

Địa chỉ thường trú:............................................. ......................................

Loại xe, máy thi công:............................................ .................................

Nhãn hiệu (mẫu, kiểu):.......................................... ..................................

Nhãn hiệu (mẫu, kiểu):....................................... Mầu sơn .......................

Nước sản xuất:................................. Năm sản xuất: ...............................

Số động cơ: .............................. Số khung: ................................................

Số chỗ ngồi trên xe, máy thi công: .................................................. ..........

Kích thước bao ngoài (Dài x Rộng x Cao) mm: ........................................

Trọng lượng bản thân xe, máy thi công (KG):...........................................

Số động cơ Số khung

(dán trà số) (dán trà số)

Giấy tờ kèm theo gồm:....................... tờ (kèm theo hồ sơ xe, máy thi công).

Xin cam đoan toàn bộ hồ sơ, giấy tờ kèm theo tờ khai này là hợp lệ, nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị:................ xét cấp, cấp lại Biển số đăng ký, Giấy chứng nhận đăng ký.
.... ngày..... tháng... năm....

Cán bộ làm thủ tục
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cơ quan đăng ký cấp biển số
Duyệt

Chủ sở hữu xe, máy thi công
(Ký tên, đóng dấu nếu là cơ quan)

Ý kiến lãnh đạo
Phòng quản lý phương tiện

Xác nhận của UBND phường, xã
(Nếu là xe, máy tư nhân)PHỤ LỤC 2

Cơ quan đăng ký, cấp biển số
(nơi xe, máy sang tên, di chuyển)
Số: /QLXM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... Ngày... tháng... năm....

PHIẾU SANG TÊN DI CHUYỂN

Loại xe, máy thi công: ...................... Biển số đăng ký: ............................

Tên chủ sở hữu: .................................................. ......................................

Địa chỉ thường trú: .................................................. ...................................

Nhãn hiệu (mác kiểu): .................................................. ..............................

Nước sản xuất: .............................................. Năm sản xuất ......................

Số động cơ ................................................. Số khung ................................

Nay sang tên, di chuyển (cho cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân):

.................................................. .................................................. .................

Địa chỉ thường trú:............................................. ........................................

HỒ SƠ GỒM CÓ

STT

Số của giấy tờ trong hồ sơ

Ngày, tháng, năm

Trích yếu những giấy tờ trong hồ sơ xe, máy thi công

Số trang

Những giấy tờ trên chủ sở hữu xe, máy thi công mang đến Sở GTVT;

GTCC ......................... làm thủ tục chuyển đến.

Cán bộ làm thủ tục
(ký, ghi rõ họ tên)

Cơ quan đăng ký, cấp biển số
(nơi xe, máy sang tên, di chuyển)

Phiếu này lập thành 03 bản: 01 bản gửi Cục đường bộ Việt Nam, 01 bản gửi cơ quan đăng ký, cấp biển số nơi xe, máy thi công chuyển đến, 01 bản lưu ở cơ quan đăng ký, cấp biển số nơi xe, máy thi công sang tên, di chuyển.PHỤ LỤC 3

PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG SỐ ĐỘNG CƠ VÀ SỐ KHUNG XE, MÁY THI CÔNG

1. Phương pháp đóng số

Xe, máy thi công không có số động cơ hoặc không có số khung đều được cơ quan đăng ký cấp biển số thực hiện đóng số theo cùng một phương pháp, bao gồm 09 ký tự như sau:

1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

13

Ký tự và là mã số quy định cho Sở GTVT, GTCC nơi thực hiện đăng ký xe, máy thi công theo Phụ lục 5.

Ký tự là mã số kiểu xe, máy thi công gồm:

Chữ L: Ký hiệu xe, máy thi công bánh lốp

X: Ký hiệu xe, máy thi công bánh xích và hỗn hợp bánh lốp, bánh xích.

S: Ký hiệu xe, máy thi công bánh sắt và hỗn hợp bánh lốp, bánh sắt.

K: Ký hiệu các tổ hợp chuyên dùng bánh lốp kéo theo.

4

Ký tự là mã số năm sản xuất hoặc năm đăng ký lần đầu bao gồm:

A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z

A là ký hiệu năm 2000

B là ký hiệu năm 2001

C là ký hiệu năm 2002

...................................

Z là ký hiệu năm 2020

5

6

7

8

9

Ký tự là số thứ tự được đóng đối với động cơ hoặc khung xe máy thi công.

2. Mẫu chữ và số động cơ

Chiều ngang 3mm. chiều cao 5mm, nét chữ và số 0,3mm.

3. Mẫu chữ và số khung

Chiều ngang 4mm, chiều cao 7mm, nét chữ và số 1mm.PHỤ LỤC 4

MẪU BIỂN SỐ ĐĂNG KÝ XE, MÁY THI CÔNG

1. Kích tước biển số đăng ký.

a) Biển số đăng ký ở phía trước.

Chiều dài: 470mm

Chiều cao: 110mm

Chiều dầy: 1mm

b) Biển số đăng ký ở phía sau

Chiều dài: 280mm

Chiều cao: 200mm

Chiều dầy: 1mm

2. Quy cách

- Đường viền xung quanh biển số, chữ và số đều được dập nổi, sơn màu đen.

Chiều cao chữ và số: 80mm

Chiều rộng chữ và số: 45mm.

Chiều rộng nét chữ, nét số: 11mm

Chiều rộng đường viền xung quanh: 05mm.

- Khoảng cách từ mép ngoài biển số đến chữ, số đầu tiên và cuối cùng là 20mm. Khoảng cách giữa các chữ và số được chia đều.

- Vật liệu: Làm bằng nhôm, được tráng lớp màn phản quang mầu vàng rơm.

3. Nội dung ghi trên biển số đăng ký

Biển số đăng ký xe, máy thi công gồm 08 ký tự được sắp xếp theo thứ tự như sau:

1

2

3

4

5

6

7

8

- Ký tự 1 và 2 là ký hiệu mã số nơi đăng ký xe, máy thi công theo Phụ lục 5.

- Ký tự 3 là ký hiệu loại xe, máy thi công bao gồm:

Chữ L: Ký hiệu xe, máy thi công bánh lốp.

X: Ký hiệu xe, máy thi công bánh xích và hỗn hợp bánh lốp, bánh xích.

S: Ký hiệu xe, máy thi công bánh sắt và hỗn hợp bánh lốp, bánh sắt.

K: Ký hiệu các tổ hợp chuyên dùng bánh lốp kéo theo.

- Ký tự 4 là ký hiệu loạt đăng ký biển số gồm có 19 chữ:

A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X.

- Ký tự 5, 6, 7, 8 là ký hiệu số đăng ký biển số của xe, máy thi công.

4. Bố trí các ký tự theo loại biển số đăng ký.

a) Biển số đăng ký ở phía trước

Được bố trí thành 01 hàng dọc gồm các ký tự 1, 2, 3, 4, sau đó có dấu cách (-) có chiều dài 15 mm, chiều rộng 11 mm tiếp theo là các ký tự 5, 6, 7, 8.

b) Biển số đăng ký phía sau

Được bố trí thành 02 hàng:

- Hàng trên gồm ký tự 1, 2 sau đó có dấu cách (-) như đã nói ở điểm a, tiếp theo là ký tự 3, 4.

- Hàng dưới gồm các ký tự 5, 6, 7, 8 .

Ví dụ: Biển số đăng ký xe, máy thi công bánh lốp, tại Hà nội

Ký hiệu chống làm giả

a) Biển số đăng ký ở phía trước

R15

470 mm

29 LA - 0001

Viền nổi xung quanh

sát mép ngoài rộng 5mmKý hiệu chống làm giả

b) Biển số đăng ký ở phía sau

R15

280 mm29 - LA

0001Viền nổi xung quanh

sát mép ngoài rộng 5mmPHỤ LỤC 5

MÃ SỐ QUY ĐỊNH CHO CÁC SỞ GTVT, GTCC VÀ CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ XE MÁY THI CÔNG


[SIZE=-0][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] 11. Cao Bằng
12. Lạng Sơn
13 + 98. Bắc Giang (cái này để dễ mời các nhà đầu tư vì họ ko chịu đi xe biển 13)
14. Quảng Ninh
15,16. Hải Phòng
17. Thái Bình
18. Nam định
19. Phú Thọ
20. Thái Nguyên
21. Yên Bái
22. Tuyên Quang
23. Hà Giang
24. Lào Cai
25. Lai Châu
26. Sơn La
27. Điện Biên
28. Hoà Bình
29, 30, 31, 32. Hà Nội
33. Hà Tây
34. Hải Dương
35. Ninh Bình
36. Thanh Hoá
37. Nghệ An
38. Hà Tĩnh
43. Đà Nẵng
47. Đak Lak
48. Đak Nông
49. Lâm Đồng
50 -> 59. Tp.HCM
60. Đồng Nai
61. Bình Dương
62. Long An
63. Tiền Giang
64. Vĩnh Long
65. Cần thơ
66. Đồng Tháp
67. An Giang
68. Kiên Giang
69. Cà Mau
70. Tây Ninh
71. Bến Tre
72. Bà Rịa Vũng Tàu
73.Quảng bình
74. Quảng Trị
75. Huế
76. Quảng Ngãi
77. Bình Định
78. Phú Yên
79. Khánh Hoà
81. Gia Lai
82. Kon Tum
83.Sóc Trăng
84. Trà Vinh
85. Ninh Thuận
86. Bình Thuận
88. Vĩnh Phúc
89. Hưng yên
90. Hà nam
92. Quảng Nam
93. Bình Phước
94. Bạc Liêu
95. Hậu Giang
97. Bắc Kạn
99. Bắc Ninh.
Biển đỏ của Bộ Quốc Phòng

AT … Binh đoàn 12
AD … Quân Đoàn 4 , Binh đoàn cửu long
BB … bộ binh
BC … Binh chủng Công Binh
BH … Binh chủng hoá học
BS … binh đoàn Trường Sơn
BT … Binh chủng thông tin liên lạc
BP …. Bộ tư lệnh biên phòng
HB … Học viện lục quân
HH …Học viện quân y
KA .. Quân khu 1
KB … Quân khu 2
KC … Quân khu 3
KD … Quân khu 4
KV … Quân khu 5
KP … Quân khu 7
KK … Quân khu 9
PP… các quân y viện
QH … Quân chủng hải quân
QK , QP … Quân chủng phòng không không quân
TC … Tổng cục chính trị
TH … tổng cục hậu cần
TK …. Tổng cục công nghiệp quốc phòng
TT … Tổng cục kỹ thuật
TM … Bộ tổng tham mưu
VT … Viettel
Những xe mang biển 80 gồm có:
Các Ban của Trung ương Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; Bộ Công an; Xe phục vụ các đồng chí uỷ viên Trung ương Đảng công tác tại Hà Nội và các thành viên Chính phủ; Bộ ngoại giao; Viện kiểm soát nhân dân tối cao; Toà án nhân dân tối cao; Đài truyền hình Việt Nam; Đài tiếng nói Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Báo nhân dân; Thanh tra Nhà nước; Học viện Chính trị quốc gia; Ban quản lý Lăng, Bảo tàng, khu Di tích lịch sử Hồ Chí Minh; Trung tâm lưu trữ quốc gia; Uỷ ban Dân số kế hoạch hoá gia đình; Tổng công ty Dầu khí Việt Nam; Các đại sứ quán, tổ chức quốc tế và nhân viên;Người nước ngoài;Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước; Cục Hàng không dân dụng Việt Nam; Kiểm toán nhà nước
Một số biển đặc biệt:
NN = nước ngoài: gồm có số có 2 chữ số: địa điểm (tỉnh) đăng ký
số có 3 chữ số: mã nước (quốc tịch người đăng ký)
3 số khác ở bên dưới: số thứ tự đăng ký
NG = Ngoại Giao = xe bất khả xâm phạm (tất nhiên xâm phạm được, nhưng phải có sự đồng ý của các cán bộ cao cấp nhất VN và được sự đồng ý của Đại Sứ Quán nước đó.
[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Biển số theo quận tại TPHCM: [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Q1 – T; Q2, Q3 – F; Q4, Q7, Nhà Bè – Z; Q5 – H; Q6 – K; Q8 – L; Q9, Thủ Đức – X ;Q10 – U; Q11 – M; Quận Bình Tân, Huyện Bình Chánh – N; Quận 12, Huyện Hóc Môn, Củ Chi – Y; Tân Bình – P; Bình Thạnh – S, Gò Vấp – V. [/FONT]
[/SIZE]
PHỤ LỤC 6

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE, MÁY THI CÔNG

1. Kích thước

Chiều dài: 95mm.

Chiều rộng: 60mm.

2. Mẫu giấy chứng nhận đăng ký biển số

Mặt trước:Cách mép ngoài 2mm có 02 đường viền xung quanh với chiều rộng 1mm

95mm

BỘ GTVT
Cục ĐBVN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*****

Số: /XMTC

GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐĂNG KÝ XE, MÁY THI CÔNG

Chủ xe, máy thi công:......................................

Địa chỉ:............................................ ................

Loại xe:............................................... .............

Biển số:............................................. ..

Mặt sau:

ĐẶC ĐIỂM XE, MÁY THI CÔNG

Nhãn hiệu:.......................Mầu sơn:................................

Nước sản xuất:........................................... ....................

Số động cơ:........................ Số khung:...........................

Công suất:...............KW (CV) Số chỗ ngồi:..................

Kích thước bao (L x B x H):................................... mm

Trọng lượng bản thân:............................................ ...KG

........Ngày........... tháng......... năm..........

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ​
 

MinhPhuoc_BChau

Tiểu thương mới
Tham gia
28 Tháng ba 2012
Bài viết
93
Điểm tương tác
0
UP
 

nontakjaba

Tiểu thương tích cực
Tham gia
10 Tháng mười hai 2017
Bài viết
197
Điểm tương tác
7
Cam on ban da chia se
 

Bình luận bằng Facebook

Bên trên